خدمات اخذ ویزا

توضیحات خدمت 1

خدمات اخذ ویزا

 موسسه انتخاب آفرینان آتیه شما را در تسریع روند اخذ ویزای تحصیلی یاری می نماید.

خدمات ما جهت اخذ ویزا عبارتند از :

1- انجام امور مربوط به سفارت و تشکیل پروند

2- برگزاری دوره های آماده سازی دانشجویان برای مصاحبه

3- رزرو و گرفتن وقت سفارت جهت اخذ ویزای تحصیلی

4- بررسی مدارک جهت ارائه به سفارت

5- پر کردن فرم سفارت


whatsapp