فرصت های تحصیلی

پوزیشن کارشناسی ارشد
رشته : تاریخ
گرایش : علوم انسانی
نام دانشگاه : ساینس پو کشور : فرانسه
مقطع : کارشناسی ارشد

📌 پوزیشن ارشد تاریخ

📌 دانشگاه ساینس پو فرانسه

📌اطلاعات بیشتر:

https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-history

whatsapp