مشاوره تحصیلی

توضیحات خدمت 1

مشاوره تحصیلی

انتخاب کشور، دانشگاه و رشته با توجه به شرایط ، علائق و امکانات متقاضی مانند رشته تحصیلی ، سن ، سطح زبان ، تمکن مالی و ...

 ارائه اطلاعات صحیح و به روز در رابطه با تغییرات پذیرش دانشگاه ها و سفارت خانه ها.

whatsapp