دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله لیست دانشگاه های مورد تایید را بر اساس معیارهای خود اعلام می نماید. در آخرین به روز رسانی انجام شده دانشگاه های 109 کشور به روز رسانی و در سه گروه الف (ممتاز)، ب (خوب) و ج (متوسط) دسته بندی و تفکیک شدند که بر این اساس، 603 دانشگاه در گروه الف، 818 دانشگاه در گروه ب و 1105 دانشگاه در گروه ج قرار دارند. همچنین متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های خارج از کشور از تاریخ اول تیرماه 1398 می بایست فقط در دانشگاه های گروه الف ( ممتاز) و گروه ب (خوب) ثبت نام نمایند و از این تاریخ به بعد مدارک صادر شده از طرف دانشگاه های گروه ج (متوسط) فقط تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی می باشد .


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

University of Ghana

1001-1200

آکرا

 

دانشگاه

مکان

Kwame Nkrumah University of Science and Technology

کوماسی

University of Cape Coast

کِیپ کُست

Ashesi University

آکرا

 


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

دانشگاه

رتبه در QS  سال 2022

مکان

University of Nairobi

1001-1200

نایروبی

 

دانشگاه

مکان

Strathmore University

ماداراکا

Pwani University

کیلیفی

Kenyatta University

نایروبی

 


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اتیوپی قرار ندارد.

در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور اتیوپی قرار ندارد.

دانشگاه

مکان

Addis Ababa University

آدیس آبابا

Pan African University

چندین مکان


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج
در گروه الف ( ممتاز ) هیج دانشگاهی از کشور الجزایر قرار ندارد.

دانشگاه

مکان

Ferhat Abbas Sétif University 1

سطیف

University of Oran 1

وهران

دانشگاه

مکان

University of Béjaïa

بجایه

University of Biskra

بسکره

Blida 1 University

بلیدا


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اوگاندا قرار ندارد.

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

Makerere University

1001-1200

کامپالا

دانشگاه

مکان

ISBAT University

کامپالا


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور تانزانیا قرار ندارد.

در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور تانزانیا قرار ندارد.

دانشگاه

مکان

University of Dar Es Salaam

دارالسلام


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور تونس قرار ندارد.

در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور تونس قرار ندارد.

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

Universite de Sousse

701-750

سوسه

Universite de Tunis

1201+

تونس

Universite de Tunis El Manar

1201+

تونس

Universite de Sfax

-

صفاقس

Universite de Monastir

-

المنستیر

Universite de la Manouba

-

منوبه

Universite de Gabes

-

قابس

Universite de Carthage

-

تونس

TEK-UP Private Higher School of Technologies & Engineering

-

اریانه


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور زامبیا قرار ندارد.

در گروه ب ( خوب )  هیچ دانشگاهی از کشور زامبیا قرار ندارد.

دانشگاه

مکان

University of Zambia

لوساکا


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور زیمباوه قرار ندارد. 

در گروهب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور زیمباوه قرار ندارد. 

دانشگاه

مکان

University of Zimbabwe

هراره


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور سنگال قرار ندارد.

در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور سنگال قرار ندارد.

دانشگاه

مکان

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

داکار • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور مصر قرار ندارد. 

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

American University in Cairo

445

کایرو

Cairo University

571-580

جیزه

Ain Shams University

801-1000

کایرو

Al-Azhar University

1001-1200

کایرو

Alexandria University

1001-1200

اسکندریه

Suez Canal University

1001-1200

اسماعیلیه

Mansoura University

1201+

منصوره

Aswan University

-

تینگار

Benha University

-

بنها

Beni-Suef University

-

بنی سوف

Kafrelsheikh University

-

کفر الشیخ

Sohag University

-

سوهاج

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

Helwan University

1201+

حلوان

Tanta University

1201+

تانتا

Fayoum University

-

فیوم


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور مراکش قرار ندارد.

دانشگاه

رتبه در QS  2022

مکان

Université Mohammed-V de Rabat

1201+

رباط

Al Akhawayn University Ifrane

-

افران

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

-

فاس

دانشگاه

مکان

Université Cadi Ayyad de Marrakech

مراكش

Université Hassan II de Casablanca

کازابلانکا

Université Mohammed Premier Oujda

وجده


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور نیجریه قرار ندارد. 


در گروه ب ( خوب )  هیچ دانشگاهی در کشور نیجریه قرار ندارد. 

مکان

دانشگاه

اوتا

Bells University of Technology

اوتا

Covenant University

لاگوس

Lagos State University

بنین

University of  Benin

ایبادان

University of Ibadan

لاگوس

University of Lagos

نسوکا

University of Nigeria Nsukka


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور سودان قرار ندارد.

در گروه ب ( خوب )  هیچ دانشگاهی در کشور سودان قرار ندارد.

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

Sudan University of Science & Technology

1201+

خارطوم

University of Khartoum

1201+

خارطوم

National University, Sudan

-

خارطوم


 • گروه الف
 • گروه ب
 • گروه ج

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

University of Cape Town

226

کیپ تاون

University of the Witwatersrand

424

ژوهانسبورگ

University of Johannesburg

434

ژوهانسبورگ

Stellenbosch University

482

استلنبوش

University of Pretoria

601-650

پرتوریا

دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

University of Kwazulu Natal

801-1000

بریا

Rhodes University

801-1000

گراهامز تاون

North West University

1001-1200

پوتشف استروم

University of the Western Cape

1001-1200

کیپ تاون

University of Free State

فقط رشته کشاورزی و جنگلداری

-

بلومفونتن

University of South Africa

-

پرتوریا

Durban University of Technology

-

دوربان

دانشگاه

مکان

University of Limpopo

لیمپوپو

Nelson Mandela Metropolitan University

پورت الیزابت

University of Fort Hare

الیس

Tshwane University of Technology

پرتوریا

University of Zululand

ریچاردز بی

whatsapp