دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید را اعلام می نماید. از سال تحصیلی 2025-2024 زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت می باشد . معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاسهای دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه می باشد .


دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

University of Ghana

1001-1200

آکرا

 


دانشگاه

رتبه در QS  سال 2022

مکان

University of Nairobi

1001-1200

نایروبی

 


دانشگاه

رتبه در QS سال 2022

مکان

Cairo University

571-580

جیزه

Ain Shams University

801-1000

کایرو

Al-Azhar University

1001-1200

کایرو

Alexandria University

1001-1200

اسکندریه

Assiut University

1001-1200

اسیوط

Suez Canal University

1001-1200

اسماعیلیه

Helwan University

1201+

حلوان

Mansoura University

1201+

منصوره

Beni-Suef University

-

بن سوف

Minia University

-

منیا


مکان

رتبه در QS سال 2022

دانشگاه

کیپ تاون

226

University of Cape Town

ژوهانسبورگ

424

University of the Witwatersrand

ژوهانسبورگ

434

University of Johannesburg

استلنبوش

482

Stellenbosch University

پرتوریا

601-650

University of Pretoria

بریا

801-1000

University of Kwazulu-Natal

پوتشف استروم

1001-1200

North-West University

کیپ تاون

1001-1200

University of the Western Cape


مکان

دانشگاه

ایبادان

University of Ibadan

نسوکا

University of Nigeria Nsukka


مکان

رتبه در QS سال 2022

دانشگاه

سوسه

701-750

University of Sousse


مکان

رتبه در QS سال 2022

دانشگاه

کامپالا

1001-1200

Makerere University

whatsapp