راه‌اندازی شش رشتهٔ جدید به زبان انگلیسی توسط دانشگاه پادوا برای سال تحصیلی ۲۰۲۳/۲۴

راه‌اندازی شش رشتهٔ جدید به زبان انگلیسی توسط دانشگاه پادوا برای سال تحصیلی ۲۰۲۳/۲۴
تاریخ : 1401/9/24

در مقطع کارشناسی:

▪️Earth and Climate Dynamics

 در مقطع ارشد:

▪️Management for Sustainable Firms

▪️Accounting, Finance and Business Consulting

▪️Applied Economics

▪️Computational Finance

▪️Materials Science

whatsapp